Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
bracht werd. Zonder eenig geleide stapte dit makke dier
eiken morgen naar de rivier met een grooten koperen ketel
aan zijn slurf. Daar schepte hij den ketel vol, droeg hem
naar de brouwerij en wierp het water in de kuip. Met dit
werk ging hij onverpoosd voort, tot de kuip vol was, zette
den ledigen ketel weer op zijn plaats en begaf zich naar
zijn stal.
Op zekeren dag bemerkte de olifant, dat de ketel lekte.
Dit was wel eens meer gebeurd, en dan had men hem den
ketel naar de werkplaats van den koperslager laten brengen.
Zonder nu verder voort te gaan met water halen, ging hij
met den lekkenden ketel naar de bekende werkplaats,
beurde hem hoog op om te laten zien, dat het water er
uit vloeide en zette hem toen op den grond.
De koperslager zag terstond wat er gaande was. schudde
het water uit en soldeerde den ketel, terwijl het schrandere
dier met aandacht zijn arbeid volgde. Toen de werkman
gedaan had, nam de olifant den ketel weer op en ging
naar de rivier. Het bleek echter spoedig, dat de reparatie
onvoldoende was: de ketel lekte nog. Zoodra de olifant dit
ontwaarde, verhaastte hij zijn stap en liep met den lekkenden
ketel weer naar de werkplaats. Hier tilde hij den ketel hoog
boven de zitplaats van den werkman en liet het druipende
vocht op zijn hoofd vallen.
Dit overtuigend bewijs hielp. De koperslager verbeterde
zijn werk, en de olifant hervatte met ijver zijn dagelijkschen
arbeid.