Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
grond. »Wel, wel", zegt hij, »wat heb jullie een pleizier!
Mag ik ook meedoen?"
■— »Och, ja wel", was het antwoord. En daarop liep
de mol ook mee, om den blindeman heen. Deze had hem
echter dadelijk gepakt, en nu moest hij dus het blad voor
de oogen hebben.
■— »Dat is niet noodig", zei een der konijnen, »de mol
kan toch niet goed zien."
— »Wat!" riep de mol driftig, »niet goed zien? Bindt
mij het blad maar voor de oogen, en stijf ook, anders
vang ik er dadelijk een."
De konijnen lachten hartelijk om de snoeverij van den
mol en gaven hem zijn zin. Een hunner bond hem het
blad voor de oogen.
»Stijver, veel stijver, ik kan nog zien", riep de mol.
De konijntjes deden, wat hij verlangde, maar de snoever
bleef blindemannetje net zoolang, als het spel duurde.
40. Een overtuigend bewys.
Vele dieren bewijzen den mensch groote diensten door
den arbeid, dien zij verrichten, en sommige zijn zelfs zoo
onmisbaar, dat vele landen onbewoond zouden zijn, als
deze dieren er ontbraken. Eenige hunner onderscheiden
zich bovendien door een zoo hooge mate van instinct, dat
zij menig mensch overtreffen in overleg en schranderheid;
maar onder al deze buitengewoon vernuftige dieren bekleedt
de olifant een voorname plaats.
Een groote brouwerij te Delhi verbruikte dagelijks een
aanzienlijke hoeveelheid water, dat door een olifant aange-