Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
Terwijl het konijnenvolkje daar nog aan het keuvelen
was, klonken opeens de tonen van een nachtegaal door
het bosch: »Tjiet, tjuut! tjiet-tjiet-tjiet-tjuut!"
— »Dat is onze muzikant", zei nommer één, en hij
sprong op de maat van het gezang heen en weer. Dit
voorbeeld wekte de andere konijnen op; ze stonden in een
oogenblik allen op hun achterpooten, reikten elkander
links en rechts de voorpooten en dansten in een grooten
kring rond. Wat hadden ze een pret!
Het ging echter met de konijntjes als met de kinderen:
ze hielden niet lang van eenzelfde spel. Toen de nachte-
gaal zijn lied uit had, scheidden de konijntjes er ook uit
met dansen.
»Wat nu?" vroegen ze elkaar.
— »Krijgertje spelen tusschen de boomen door!" riepen
eenige hunner.
— »Stuivertje wisselen!" zeiden andere.
— »Blindemannetje!" stelden weer andere voor. — »Ja,
ja, blindemannetje!" sprak de groote hoop.
Een der konijntjes telde gauw de neuzen en plukte toen
evenveel grassprietjes. Daarop liet hij er elk een trekken:
die het kortste trok, was blindemannetje. Deze kreeg een
groot blad voor de oogen, met een grashalm achter de
ooren vastgebonden. Toen werd hij midden in den kring
geleid, en de andere sprongen er om heen. De een trok
den armen blindeman bij den staart, een ander bij zijn
oor, een derde bij zijn haar en liep dan gauw weer weg.
Zoo moest het blindemannetje heel wat uitstaan; maar
eindelijk gelukte het hem toch, een van zijn plagers te
grijpen; en nu kreeg deze het blad voor de oogen. Zoo
kreeg elk eens een beurt. Dat was eerst een prettig spel!
Terwijl onze vriendjes daar zoo vroolijk aan het springen
zijn. komt op eens een mol midden in den kring uit den