Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
öö
riep toen uit: »De moeder dooden in bijzijn van haar kind,
en dat kind van verdriet en gebrek doen verkwijnen, dat
kan ik niet." — Hij hing daarop het geweer over den
schouder en ging heen.
Tot laat op den dag dwaalde hij nog door het bosch,
om ander grot' wild op te sporen, maar moest eindelijk
platzak huiswaarts keeren.
»Een goede vangst gehad, oudje?" vroeg de Graaf, toen hij
den jager tegen het vallen van den avond zag thuiskomen.
— »Nog nooit zoo'n slechte: geen schot gelost, Mijn-
heer!" antwoordde Thomas verdrietig.
— »Dat zal de eerste keer wel zijn in je leven," hernam
de Graaf bemoedigend; »maar als er geen wild is, kan
men het ook niet schieten."
»Ik heb toch twee reeën gezien," bekende de jager eerlijk.
— »En gemist?" vroeg de Graaf. »Dat is je nog nooit
gebeurd."
»Ik heb er niet op geschoten. Mijnheer; ik kon het kind
niet van zijn moeder berooven," gaf de oude man tot
bescheid en verhaalde daarop zijn ontmoeting.
— »Dat is braaf gedaan, oudje," riep de Graaf in ver-
rukking uit, »dat is edel. Zoo'n jagershart is goud waard.
Als je tien reeën thuis gebracht hadt, zou ik niet zoo blij
zijn, als dat deze eene gespaard is. Hier, oude, trouwe
ziel, heb-je mijn hand erop, dat ik het oprecht meen."