Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
van den ketting en sloeg den weg in naar het bosch. Veertig
jaar reeds had hij in dit bosch gejaagd: honderden malen
had hij het doorgeloopen van het eene eind naar het andere,
en kende er dus elk plekje.
Een uur ver in het bosch was een meertje, en hierheen
wendde de jager zijn schreden. Hij wist, dat de reeën
gewoon waren hier 's morgens te komen baden en drinken,
en dacht bij zich zelf: »Als er één in den omtrek is, dan
krijg ik het dier hier onder schot." Hij vatte dus post in
de nabijheid van dit meertje op een hoogte, van waar hij
den omtrek kon overzien.
Het eene kwartier na het andere verliep; de kwartiertjes
werden uren, maar er was geen spoor van wild te zien.
De jager begon de hoop op te geven, en dit stemde hem
verdrietig; hij had zoo gaarne zijn heer een mooien schotel
willen bezorgen. Mistroostig ging hij op het gras zitten,
nam een appel uit zijn weitasch voor zich, en een stuk
brood voor Diaan.
Daar ritselde eensklaps iets tusschen het geboomte. De
jager luisterde en Diaan spitste de ooren. Het geritsel kwam
nader en, nog vóór de oude Thomas zijn geweer opgeraapt
had, kwam een prachtige hinde schuchter uit het hout te
voorschijn. De man trilde van vreugde. Hij stond haastig
op, spande den haan en----legde aan. Intusschen zag hij
uit het hout ook een jonge ree komen; het diertje huppelde
achter zijn moeder aan en was in een paar sprongen weer
bij haar. Op dit gezicht liet de jager zijn geweer zakken
en volgde met aandacht de bewegingen van moeder en kind.
Hij zag beide naar het meertje gaan, waar de oude ree
haar dorst leschte en zich vervolgens in het gras neer-
vlijde. Hij zag hoe het jonge diertje zich verzadigde aan de
melk der moeder en door deze gelikt en geliefkoosd werd.
Lang staarde hij met verrukking op dit lieflijk tooneel en
BOSMAN, VEELKL. BLOEMEN. No. 1. 23e dr. 5