Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
33. Zoo rgk als de koning.
Beurtelings fluitend en zingend drentelde een zestienjarige
knaap langs zijn kudde over de heide. Rustig graasden de
schapen; vroolijk huppelden de lammeren; droomerig volgde
Swiet den voetstap van zijn jongen meester. Liefelijk be-
scheen de vriendelijke herfstzon de bruine vlakte, en haar
stralen weerkaatsten in rossigen gloed tegen het donker-
groene dennebosch, dat den Oostelijken rand der heide
omzoomde.
Eensklaps spitste Swiet de ooren en ontwaakte uit zijn
mijmering; de jonge herder wendde het oog om, en bijna
vlak achter hem, kwam een jager uit het bosch te voor-
schijn, vergezeld van een hond en gevolgd door een polsdrager.
»Wel, ventje, je schijnt schik in het leven te hebben,"
zei de jager tot den knaap, die, met een beleefd »goeden
dag. Mijnheer!" zijn pet voor den vreemdeling afnam.
»Dat heb ik ook. Mijnheer!" was het antwoord! »ik heb
alles wat ik noodig heb: eten en drinken en kleeren; ik
ben gezond als een snoek; ik slaap als een roos, en ik
heb den heelen dag de lieve zon, mijn schaapjes en de
groote, mooie heide rondom mij. De boer is goed voor
mij, geen mensch doet mij kwaad, en als iemand dat zou
willen, zou Swiet het wel beletten."
„Maar zou je niet liever in een mooi huis in de stad
wonen, fraaie kleeren dragen, en lekker eten en drinken ?"
»In de stad. Mijnheer? o, neen! Daar ben ik eens geweest
op een marktdag, maar het was er me veel te druk; de
menschen liepen elkaar haast omver. Ik was bijna onder
een kar geraakt; ik kom er nooit weer. Hier is het veel
prettiger en ruimer. — En fraaie kleeren! Ik ruil mijn
kiel niet voor het mooiste pakje. — En lekker eten en