Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
onder de herhaalde aanvallen van den ever, en een oogen-
blik daarna viel het doodelijk getroffen dier zelf levenloos
naast zijn offer neer.
Terwijl de vier dooden hier bij elkaar lagen, kwam er
een wolf voorbij. Verbaasd bleef hij staan en beschouwde
dit tooneel: hij kon zijn oogen haast niet gelooven en
grijnsde niettemin van genot en vraatzucht.
Zoo'n buitenkansje had hij in zijn heele leven nog niet
gehad. En geen jager of hond, die hem zijn buit betwistte:
het was waarlijk niet te gelooven. Voor den heelen langen
winter had hij nu voorraad en kun rustig in zijn hol blijven,
zonder zich aan eenig gevaar bloot te stellen. Wat zouden
de andere wolven hem benijden, als zij het wisten! Maar
zij zouden het niet weten: hij zou ongemerkt den rijken
buit in zijn hol dragen, en niemand, geen vriend of maag
zou er een tand in zetten.
Zoo ongeveer dacht de wolf, en besnuffelde intusschen
zijn prooi. Daar viel zijn oog op den gespannen boog, nog
met den pijl gewapend. Zulke dingen had hij nog nooit
van nabij gezien; hij bekeek ze dus goed, rook eens aan
de pees en zei bij zich zelf: »Kijk, dat hieraan ook nog
wat te smullen viel, had ik nooit gedacht. Ik zal dit maar
eerst oppeuzelen; die vier zullen in dien tijd niet gaan
loopen."
Daarop sloeg hij gulzig de tanden in de pees, om die
los te rukken. Pas echter had hij ze aangeroerd, of de
pijl vloog met kracht voort en trof den slokop in den buik.
Doodelijk gewond viel hij neer en blies weinige oogen-
blikken daarna den laatsten adem uit.
Slokop Wolf en Slokop Jager konden elkaar nu ver-
tellen, wat het gevolg was geweest van hun begeerlijkheid.