Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
32. De jager en de wolf.
In den tijd, toen geweer en kruid nog onbekend waren,
ging eens een jager, met boog en pijl gewapend, op de
jacht. Al heel spoedig doodde hij een hert en daarna een
ree. Menig jager zou met zoo'n vangst zeer tevreden huis-
waarts zijn gekeerd; maar onze vriend zette de jacht voort
en had het geluk, ook nog een everzwijn te treffen. Hij
sleepte het hert en de ree naast den ever, en beschouwde
met welgevallen zijn rijken buit. Onderwijl vliegt een patrijs
in zijn nabijheid op. Zoo'n lekker hapje kon hij er nog wel
bij hebben, meende de jager, en spande haastig zijn boog.
Daar sprong plotseling de ever op. Het schijnbaar doode
dier was een beetje bekomen van zijn wond: het verzamelde
zijn laatste krachten, schoot onverwacht op den jager toe,
sloeg woedend de tanden in zijn lichaam en scheurde er
het vleesch in groote stukken af.
Uitgeput door pijn en bloedverlies bezweek de jager