Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
Er bleef dus niets anders over dan te wenschen, dat de
worst van den neus viel. Zoo gebeurde het ook. Alle hoop
op rijkdom was nu wel verdwenen; maar zij smulden dien
avond toch heerlijk, en leerden tevreden zijn met hun lot.
28. Grootspraak.
Een leeuw lag in de schaduw van een hoogen palmboom
en deed zijn middagslaapje. Alle dieren, die er voorbij-
kwamen, weken bevreesd ter zijde, want voor den koning
der woestijn hadden zij ontzag, zelfs als hij sliep.
»Stil, maak hem niet wakker", fluisterde een antilope
tot haar jong, dat dartel om haar heensprong en het zand
der woestijn deed opstuiven.
— »Blijf hier en kom niet in zijn nabijheid", waarschuwde
een giraffe, en snelde met de heele kudde pijlsnel voort.
— »Ik kan niet begrijpen, dat jullie zoo bang zijt voor
een leeuw", gonsde een mug, die in de lucht op en neer
danste. Ik ben er niets bang voor. En wat nog meer is, ik
durf hem best aan. Hij heeft lang genoeg den baas gespeeld
over ons allen; ik zal eens voorgoed een eind aan zijn
rijk maken."
Daarop vloog zij omlaag en zette zich neer op den staart
van den leeuw. Zij stak haar spits snuitje vooruit en prikte
met haar angeltje in zijn harige huid. De leeuw voelde er
echter niets van en verroerde zich zelfs niet.
Dat vond de mug heel vreemd. »Ik heb hem zeker al
dood gestoken, dat hij zoo rustig blijft liggen," sprak zij.
»Ja, ik zou ook wel eens willen zien, dat iemand het tegen
4*