Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
van Levi, ook zelfs als zij niets noodig hebben, omdat zij
den goeden man gaarne een eerlijk stuk brood gunnen.
Daarvoor is Levi dan ook zeer dankbaar, en hij zegt ge-
durig: »Och, de menschen zijn toch zoo goed voor mij;
maar die jongens, die jongens!"
En daarin heeft Levi gelijk. De jongens maken het hem
erg lastig. Ze plagen hem altijd; ze jouwen hem na; ze
schelden hem uit en steken gedurig den gek met hem.
Zoo'n arme, goede man, die geen vlieg kwaad zou doen!
Op een keer hadden eenige van die bengels een kringetje
gemaakt om onzen koopman. De een deed, of hij iets uit
zijn bak wilde grijpen, een tweede trok hem aan zijn jas,
een derde sloeg hem op de pet, en zoo sarden ze den
goeden man op allerlei wijzen. Wat hadden ze een pret!
Daar verloor Levi eindelijk het geduld. Hij draaide zich
om en zwaaide met zijn eene kruk om zich heen, dat alle
jongens ruim baan maakten. Maar door die beweging
verloor het gebrekkige ventje het evenwicht en viel. Door
dien val ging een haak los en het bakje rolde over den
grond. Bijna al wat erin was, lag aan stukken.
Zoo erg hadden de jongens het misschien niet bedoeld.
Toen de ongelukkige man daar op de harde keien neer-
viel, was al hun pret uit en zij wisten niet, hoe gauw
ze weg zouden komen. Daarmee kwamen ze er echter niet
af. De politie trok zich de zaak aan en deed gestreng onder-
zoek. De jongens moesten het gebrokene betalen, en twee
belhamels werden drie dagen lang achter slot gezet.