Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Bij het verschijnen van deze omgewerkte uitgave van Rood,
Wit en Blauw, Veelkleurige Bloemen en Zoutkorreltjes, door
wijlen mijn Vader geschreven, wensch ik allereerst mijn dank
te betuigen aan de ervaren schoolmannen, die mij door hun
practische wenken de omwerking hebben vergemakkelijkt.
Vervolgens meen ik aan de gebruikers verplicht te zijn, in
't kort aan te geven, in hoeverre deze boekjes zijn gewijzigd.
Met het oog op het bestaan van uitstekende schrijf- en
teekencursussen zijn de schrijf- en teekenvoorbeelden uit Rood,
Wit en Blauw, weggelaten. Door het vervallen van enkele
lesjes en versjes zijn de 4 stukjes van elke serie tot 3 inge-
krompen. Intusschen is door invoeging van eenige nieuwe
lessen voor geregelde opvolging en behoorlijke aansluiting zorg
gedragen.
De geheele serie verschijnt nu in hetzelfde formaat van
Bloemkorfje, met even flinke letter en deels vernieuwde, deels
geheel nieuwe plaatjes.
Den Uitgever een woord van dank voor het keurig gewaad,
waarin hij de boekjes ook nu weer gestoken heeft.
Mogen zij zich naast hun oude vrienden vele nieuwe ver-
werven !
Deventer, Mei 1905. TH. J. BOSMAN.