Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
vormden zoo'n dikke haag rondom het huis, dat niemand
erdoor kon dringen.
Al spoedig verspreidde zich dit nieuws door het geheele
land. Elk sprak van het lieve Doornroosje — want zoo
werd zij nu genoemd — dat daar honderd jaren slapen
moest, en elk wilde haar gaarne eens zien. Maar niemand
kon door de dichte doornhaag heendringen.
Wel kwam nu en dan eens een vreemde koningszoon
met het plan, de lieve slaapster te doen ontwaken. Met
alle geweld drong hij soms een eindje in de haag, maar
dan raakte hij zoo verward in de doornen, dat hij er niet
meer uit kon komen, en van honger en gebrek stierf.
Zoo was er al menige prins omgekomen, en niemand scheen
het meer te durven wagen.
Eindelijk, juist een eeuw na het inslapen, kwam er weer
een koningszoon voor het paleis. Hij had ook van Doorn-
roosje hooren spreken, en wilde haar verlossen, al kostte
het ook zijn leven.
Met een degen in de hand liep hij op de doornen toe,
om ze weg te hakken. Maar, o wonder, toen hij erbij kwam,
veranderden alle distels en doornen in groote, prachtige
bloemen, die ter zijde weken, om hem door te laten.
Zoo kwam hij in het paleis, waar alles nog in diepe
rust was. Hij doorliep alle vertrekken en betrad eindelijk
ook het torenkamertje. Daar lag Doornroosje nog rustig te
slapen. Hij bewonderde lang het schoone meisje en vatte
eindelijk haar hand in de zijne. Eensklaps opende de lieve
slaapster de oogen, zag haar redder vriendelijk aan en
ging met hem naar beneden. Terstond ontwaakte alles:
de Koning en de Koningin en alle menschen en dieren in
het paleis; alles was weer juist als voor honderd jaar.
Kort daarna was er weer een groot feest aan het hof.
De bruiloft werd gevierd van de Prinses en den Konings-
izoon, die samen lang en gelukkig leefden.