Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
geweest zijn, om een horloge te kunnen koopen. Loopt het
goed? Laat eens kijken, of het gelijk is met het mijne."
De soldaat stond een oogenblik bedremmeld, maar de
Koning deed alsof hij niets merkte. »Kom," zei hij, »zeg
mij eens, hoe laat het is".
De soldaat trok nu onbeschroomd den kogel uit den zak
en antwoordde: »Sire, mijn horloge wijst den tijd niet aan,
maar het zegt mij toch, dat ik elk oogenblik gereed moet
zijn, voor Uwe Majesteit te sterven".
Frederik was getroffen door dit waardig antwoord. Hij
haalde zijn eigen gouden met diamanten versierd horloge
uit den zak en reikte dit den soldaat over. »Dat is voor jou,"
sprak hij; »als jij dan ooit voor mij sterft, weet je ten
minste op welken tijd."
21. De haan en de luiaard.
't Was op een zomermorgen
Bij 't opgaan van de zon.
Dat meester haan ging kraaien
Zoo hard, als hij maar kon:
Hij sloeg zijn vleugels uit, en zie.
Daar klonk het, hoor: ki-ki-re-ki!
En uren wijd in 't ronde
Deed iedere 'haan zijn best.
Geen bleef er op zijn stokjen.
Geen bleef er op zijn nest.
En allerwege klonk het.
Haast om het hardst: ku-ku-le-ku!