Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
»Dacht ik het niet!" zei hij lachend. »Het schijnt, dat
je ijzer zoo broos is als glas. Neem een betere soort en
ik zal je goed beloonen."
De smid en de knecht zagen elkander verbaasd aan,
maar gingen toch opnieuw aan het werk. De knecht stookte
nog feller; de baas nam zwaarder ijzer en smeedde nog
harder, en na een kwartier was het tweede paar gereed.
»Asjeblieft, mijnheer! wat dunkt u hiervan?" vroeg de
smid en reikte de nieuwe ijzers over.
De heer bekeek en betastte ze. »Goed," sprak hij, »leg
die er maar onder."
De smid deed het. — De ruiter gaf hem twee rijks-
daalders, steeg te paard en wilde wegrijden.
»Ho, Mijnheer!" riep de knecht; »wacht een oogenblikje,
als het u belieft. De baas wil eerst eens beproeven, of
uw zilver wel goed is."
Verwonderd hield de ruiter stil. Daar kwam de baas
uit de smidse met de twee rijksdaalders in de hand; hij
had even den hamer weggelegd. Hij nam den eersten
rijksdaalder tusschen zijn beide duimen en voorste vingers
en brak hem middendoor. Zoo deed hij ook met den
tweeden.
»Nu, Mijnheer," sprak hij, »u hebt mooi zilver, dat
moet ik zeggen: het lijkt wel glas."
»Drommels!" antwoordde de ruiter, »ik dacht dat nie-
mand sterker was dan ik, maar jij wint het nog van
mij. Zie hier, baas, vier andere rijksdaalders, maar wees
daarmee nu een beetje voorzichtiger."
BOSMAN, VEELKL. BLOEMEN NO. 1. 23e dr.