Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
De list der Spanjaarden was dus mislukt door den moed
van een knaap. Tot belooning gaf de Regeering der stad
aan dien knaap het recht, voortaan van eiken hooiwagen,
die in de stad kwam, zoolang te plukken, als de wagen
onder de poort was. Nu kon hij er konijnen op nahouden,
zooveel hij maar wilde. Dat recht ging later over op alle
zoons van de Lochemer portiers.
Jammer voor die jongens, dat de poorten in Lochem
weggebroken zijn, net als bijna overal!
9. Een raaf in de klem.
Een bijzonder groote oester, wel zoo groot als een hoef-
ijzer, was door den vloed op het strand geworpen. Uit
verveling lag zij er te geeuwen en te gapen, alsof zij haar
schelpen vaneen wilde breken.
Op dat strand stapte ook heel parmantig een raaf heen
en weer. Zij zocht daar naar voedsel en bemerkte al spoedig
de gapende oester. Het beest zag er zoo frisch en smakelijk
uit, dat de raaf grooten trek kreeg, toe te happen. Zij
trippelde een keer of wat rond, draaide eens met den
kop, bekeek het vreemde dier van alle kanten en.....
wilde toepikken.
Misschien begreep de oester dit, want op hetzelfde oogen-
blik sloot zij haar schelpen, en de raaf pikte op de harde
schaal. De zwartkop gaf echter de kans niet op, en bleef
geduldig staan wachten. Daar opent de oester weer haar
schelpen en, wip, is de raaf erbij, en steekt den kop
ertusschen.
De oester vond het zeker al heel vrijpostig, dat iemand