Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
Zij gingen naar een boer in den omtrek en lieten hem
drie groote wagens vol hooi laden. Onder dat hooi ver-
stopten zich eenige Spaansche soldaten, die allen goed
gewapend waren. Daarop reed de boer en zijn knechts met
de drie wagens naar de stad en riep al van verre, om
binnen gelaten te worden.
In velden en wegen was geen Spanjaard meer te zien,
en niemand had dus eenig kwaad vermoeden. De brug
werd derhalve neergelaten en de poort geopend.
Terwijl de eerste wagen de poort in reed, stond de
zoon van den portier al gereed, er een bos hooi uit te
trekken voor zijn konijnen. Hij plukte en trok al wat hij
kon, met twee handen tegelijk.
Daar voelde hij op eens iets hards; het scheen wel een
laars aan een menschenvoet. Terstond kreeg hij argwaan
en dacht: »Daar kon wel eens een Spanjaard aan die
laars zitten."
Hij wierp dus dadelijk de poort weer toe en sloot ze
dicht, zoodat de twee laatste wagens er niet in konden.
Toen riep hij zoo hard als hij kon: »Verraad! Verraad!
De Spanjolen zijn in de stad!"
Zoodra de soldaten onder het hooi dit hoorden, werkten
zij zich zoo spoedig mogelijk er uit, en eenige oogenblikken
daarna waren zij reeds bij de poort, om die voor hun
makkers weer open te maken. »Geef de sleutels hier, kwa-
jongen", zeiden ze, »of we steken je dood."
— »Die krijg je niet", antwoordde de knaap, en hij
riep al luider: »Verraad! Verraad! De Spanjolen!"
Daar kwamen burgers en soldaten uit de stad toesnellen,
en in een oogenblik was het een gevecht op leven en dood.
De zoon van den portier vocht dapper mee. Van weers-
zijden vielen er dooden, maar de inwoners van Lochem
bleven baas en hielden den vijand uit de stad.