Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
»Hoop is er altijd, Mevrouw," hernam de man der
wetenschap, »maar uw kind is doodziek. Ik zal evenwel
doen, wat ik kan."
En dat deed de dokter ook. Drie, vier keer per dag en, als
het noodig was, ook in den nacht kwam hij zijn patiëntje
bezoeken; hij gaf hem medicijnen in, legde hem doeken
met ijs op het hoofdje en lette nauwkeurig op elk ver-
schijnsel der ziekte. De bekwame man had dan ook de
voldoening, het kind te behouden. Na acht dagen dobberens
tusschen leven en dood was eindelijk het gevaar geweken,
en nu ging de genezing van den knaap snel vooruit.
Niemand was daarmee gelukkiger dan zijn moeder. Wan-
neer zij daar voor zijn bedje zat, en zag hoe rustig haar
zoontje weer kon slapen, hoe de blos der gezondheid op
zijn wangen terugkeerde, dan vouwde zij, weenend van
blijdschap, de handen en dankte Onzen Lieven Heer, die
haar kind gespaard had.
Maar ook jegens den dokter gevoelde zij zich ten hoogste
verplicht, en zij was voornemens hem schitterend te beloonen.
Dit wilde zij doen, als de bekwame man zijn afscheids-visite
kwam maken.
De geneesheer kwam eindelijk voor de laatste maal, en
toen hii heen ging, zei Mevrouw: »ik zal u niet behoeven
te zeggen, Dokter, hoe dankbaar ik ben voor uw goede
zorg, en ik weet waarlijk niet, hoe ik u daarvoor naar
waarde zal beloonen. Hier heb ik een beurs. Ik heb die
gemaakt, terwijl ik aan het bed van mijn zoontje waakte.
Neem die aan, verzoek ik u, tot een aandenken aan mijn
innige dankbaarheid."
De dokter keek eenigszins minachtend op zij naar de
prachtige zijden beurs met gouddraad gewerkt. Hij had
verwacht een aanzienlijke geldsom te ontvangen, en nu
hij hierin teleurgesteld werd, naar hij meende, antwoordde