Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
pooten tegen de schutting. Hij rekte den hals en stak den
snuit omhoog, maar hij kon geen enkelen tros bereiken:
ze hingen alle veel te hoog.
Mistroostig keerde hij eindelijk terug en bleef op een
afstand staan kijken. Daar zag hij, hoe de vogels smulden
en er de beste uitpikten. Het water kwam hem in den
mond van verlangen; maar hij kon er geen krijgen.
»Hoe is het," riepen de vogels, die Reintje daar zoo
treurig zagen staan, »hoe is het, lust je ook niet een
druifje?"
Dat moest er nog bij komen, dat de vogels hem voor
den gek hielden!
Toen de vos zag, dat er geen kans was, ook maar één
enkele druif te krijgen, wilde hij zich toch goed houden.
Met een schijn van verachting keerde hij zich om en
antwoordde aan de vogels: »Die druiven lust ik niet: ze
zijn me te zuur."
4. Gestrafte geldzucht.
Een rijke dame in Parijs had een eenig zoontje, aan
wien zij innig gehecht was. Dit knaapje werd eens ernstig
ziek, en de bezorgde moeder liet terstond een der be-
kwaamste geneesheeren ontbieden. Deze kwam, bezag den
kleinen patiënt, voelde hem den pols en.....trok de
schouders op. De dame volgde ademloos elke beweging
van den dokter en zocht op zijn gelaat te lezen, wat zij
te hopen of te vreezen had. Toen de geneesheer buiten
de ziekenkamer was, vroeg zij angstig: »Wat dunkt u,
Dokter, is er nog hoop?"