Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Auteur: Bok, J.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1893
Zaandijk: J. Heijnis Tsz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1825
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205649
Onderwerp: Wiskunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de wiskunde
Trefwoord: Hoofdrekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
voortzetten, zoo nu en dan eiseliende, dat de bewerkingen
verklaard worden uit de voorstellingen. Overigens worden
bet nu (jetalhewerldngeH, waarbij natuurlijk die verschillende
manieren, vooral de gemakkelijke, duidelijk uitkomen.
Vroeger begon men met die getalbewerkingen, en als die
er goed in zaten, weiden voorstellen ,,beredeneerd" oj)gelost,
waarbij men „cijfers op stok" plaatste en „den regel van
drieën" naarstig gebruikte, beide bij wijze van tooversleutel.
Wij gaan tegenwoordig den tegengestelden weg, opdat het
kind zelf de regels en bewerkingen vinde onder leiding
alleen van den onderwijzer.
üen gang in bijzonderheden aan te wijzen, vinden we
onnoodig. Men doe als bij de behandeling der getallen van
1 tot 1000, ook wat de nieuwe breuken betreft.
Wij bepalen ons enkel tot het doen van een greep :
„Hoe lang zijn 68 stukken linnen van IQ^j^ M. per stuk?"
a. 68 X 19^/i = 68 X 20 - 68 X % M. Andere
voorstelletjes.
b. Tweede manier 68 X 19^/4 M. = 68 X 79 kwart M.
e. 68 X 19^/!, M. = het vierde deel van 68 X 79 M.
(l. 68 X 193/4 M. = 17 X 79 M.
Berekent zoo op 4 manieren: 56 X ^^''Ir M.
Is nu 68 X 193/4 gemakkelijk, omdat 68 een 4voud
is, nu nemen we 69 X 193/4 M. als 68 X I93/4 en
193/4 M. Dit ook op een andere manier. Moeilijker wordt
het als we 68^/2 stuk van 193/4 M. te berekenen geven.
Ook 67 X 19^/4, 671/2 X 193/4 M. Hierna 10000 —
54 X 375/g M. Ook optellingen enz.
Men late voor 54 X 375/^ M. niet 37% X M.
lezen, 1® omdat dit schaadt aan de juiste voorstelling en