Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Auteur: Bok, J.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1893
Zaandijk: J. Heijnis Tsz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1825
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205649
Onderwerp: Wiskunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de wiskunde
Trefwoord: Hoofdrekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
S7
Nadat al eens een K.M. afgemeten is, herhale men dit
en ga men tegelijk na, hoeveel tijd er noodig is, een K.M.
ver te loopen. Bij 't doorloopen van een H.M. geeft de
secondewijzer aan, dat we circa eene minuut geloopen heb-
ben. We geven bet horloge nu aan een' der leerlingen,
die aan 't eind van den tweeden H.M. weer afziet, hoeveel
tijd we noodig hadden. Zoo is de K.M. in iets minder dan
tien minuten afgelegd. Ue onderwijzer merkt op, dat er
na vele dergelijke onderzoekingen aangenomen is, dat een
uur gaans 5555 M. is. Dit wordt opgeteekend. Hoe lang
moeten we nu loopen over een' M.M.? Ruim 1^/3 uur of
bijna twee uur.
Welke plaats ligt circa twee uur loopens van ons? Wie
is er wel eens geweest? Hoe ver was onze langste school-
wandeling? Nu verzuime men niet, wanneer schoolreisjes,
b.v. ter belooning van trouw schoolbezoek, hebben plaats
gehad, de kaart te raadplegen en eens met behulp van de
schaal het aantal afgelegde M.M. te bepalen. Enkele vraag-
stukjes voor hoofdrekenen kuimen daaraan dan gevoegelijk
vastgeknoopt worden. Bv: „hoeveel M. moesten we ten
naastenbij nog varen, toen we te L. waren? Welk stuk
van de kaart is het vierde deel dier reis en hoeveel M. is
dat? Een conducteur reisde 's morgens heen en terug van
Amsterdam naar Den Helder en s' avonds maakte hij eene
retour van Amsterdam via Amersfoort naar Zutphen. Hoe-
veel M. legde hij dien dag ten naastenbij af? Hij bad die
week 6 dagen denzelfden dienst. Hoeveel M. legde hij die
week af? Hier kan een spoorkaartje met het aantal K.M.,
maar ook de schoolkaart, benevens eene tariefregeling goede
diensten bewijzen.
Nu kunnen we onze boofdrekenlessen weer geregeld