Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Auteur: Bok, J.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1893
Zaandijk: J. Heijnis Tsz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1825
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205649
Onderwerp: Wiskunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de wiskunde
Trefwoord: Hoofdrekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
liii .
I'
86
Maar zeer goed is 't ook, eiken leerling duizend streepjes
op de lei te laten teekenen. Doen ze dit op een blaadje
papier met inachtneming der geregelde groepeering, dan
kunnen ze dit te allen tijde gebruiken, wanneer ze 't
maar in hun rekenboek netjes bewaren. Dan hebben veertig
leerlingen samen veertig duizend streepjes; twee en veertig
leerlingen 42000. Ook hebben 26 en 13 leerlingen samen
26000 en 13000 = 39000 streepjes (kruisjes, stippen enz.)
Houden 36 leerlingen de lei omhoog, dan zien we 36000
streepjes. Door een bepaald aantal te gelasten de lei neer
te leggen, krijgen we aftrekkingen. Zoo handele men ook
met de andere hoofdbewerkingen.
Zoo worden 16324 centen geteekend door 16 leerlingen
elk duizend kringetjes te laten maken en nog één leerling de
overige 324. Allerlei optellingen en aftrekkingen, vermenig-
vuldigingen en deelingen worden hierdoor spoedig begrepen.
De werkelijk aanschouwde are is weer een tienduizendtal
dM.2, een millioental cM.^; de werkelijk aanschouwde HM.^
of ook wel de HA. (dit is niet hetzelfde!) 10 000 M.2,
1000 fOO dM.2 en 100 000 000 cM.2. De van bruin
pakpapier vervaardigde en in dM.^ verdeelde M.^ van
Peereboom kan door vergelijking met de in cM.^ verdeelde
dM.2 niede een uitmuntend hulpmiddel zijn.
Tien KG. zand, 1 HL. water of zand zijn vooral ook
zeer geschikt voor ons doel, al worden ze slechts een paar
malen samengesteld en vertoond, liefst door de leerlingen.
Nu komt de M.M. aan de beurt en hierbij zouden we
ook graag meer gedaan zien, dan de vermelding, dat zoo'n
lengtemaat 10 K.M., 100 fLM., 1000 D.M. of 10000 M.
lang is. Het is eene kleinigheid op eene schoolwandeling
als volgt te werk te gaan: