Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Auteur: Bok, J.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1893
Zaandijk: J. Heijnis Tsz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1825
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205649
Onderwerp: Wiskunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de wiskunde
Trefwoord: Hoofdrekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
schrijfwijze onzer getallen is immers bij 't hoofdrekenen
onwillekeurig een hulpmiddel; zij wordt dit van zelf, al
zijn de hoeveelheden niet grooter dan honderd. En nu is
het wel waar, dat die groote hoeveelheden mat juist worden
voorgesteld, maar ten eerste geeft de groepeering den kin-
deren den regel aan de band, om de bewerkingen uit te
voeren, als ze bij kleinere hoeveelheden na aanschouwing
geleerd hebben, en ten tweede is het eene dwaling, dat de
nu volgende bewerkingen niet aanschouwelijk gemaakt kun-
nen worden. Het zou hoogst jammer zijn, dat de hoeveel-
heden 6074 G., 7236 cents, 12307 streepjes, 1836 M. in
't geheel niet voorgesteld werden. De leerlingen zouden
dan op goed geloof af naar analoge gevallen die hoeveel-
heden moeten ontbinden en samenstellen. Alleen willen
we toegeven, dat de aanschouwingen im niet zoo talrijk
behoeven te zijn; dat het genoeg is, wanneer de kinderen
hebben leeren inzien, dat de redeneering nu gelijk is aan
die van vroeger. We gaan echter geen' stap verder!
Daarom bevelen we bet ten zeerste aan 1836 M. eens
op een' weg af te passen (Zie Douma's ,,Metriek stekel")
en op het muntplankje 7236 cents voor te stellen in 7
gouden tientjes enz. Dan eerst hebben we ook hier weer
voldaan aan die twee groote paedogische eischen: aanschou-
welijkheid en zelfwerkzaamheid. Zoo geeft een 1 dM.^ een
goed duizendtal cM.^, een DL. een duizendtal cL,, een
HTi. zelfs een tienduizendtal, een KM., een duizendtal M.,
een tienduizendtal dM. en een honderdduizendtal cM., ja,
wil men, ook zelfs een millioental mM. Vooral de M.''
(verkrijgbaar bij E. Peereboom te Wageningen, meerge-
noemden uitgever van Critas' leermiddelen) laat duidelijk
een millioental cM.^ zien!