Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Auteur: Bok, J.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1893
Zaandijk: J. Heijnis Tsz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1825
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205649
Onderwerp: Wiskunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de wiskunde
Trefwoord: Hoofdrekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
3
der leerlingen, anderen meenen, dat het dan geen hoofd-
rekenen meer is. Sommigen laten de leerlingen enkele
getallen opsclirijven ter tegemoetkoming van liet geheugen,
weer anderen beweren , dat het dan ontaardt in schriftelijk
rekenen; een lieel enkele maal wordt uit liet hoofd ge-
rekend, alsof er gecijferd wordt, waarbij de leerling dan de
bewerking zich maar moet voorstellen; niet de hoeveel-
heden en de ontbinding en samenstelling er van, maar de
becijferingen.
Ik wenschte met deze inleiding niets anders, dan te doen
uitiiomen, dat het woord hoofdrekenen verschillend wordt
opgevat en ik dus eene omschrijving verschuldigd ben van
datgene, wat in dit werkje wordt aangeboden.
Aleer ik die omschrijving geef, wil ik een kijkje buiten
de school nemen en daar eens nagaan, hoe er gerekend
wordt. In 't algemeen bepalen de eischen van het leven
ons werkplan, zoodat we goed doen, ook nu onzen blik
buiten de school te slaan.
De kassier, de fabrikant, de groothandelaar enz. zitten op
luin kantoor en nemen dikwerf een kladje, om eene verme-
nigvuldiging b.v. te becijferen en doen dat dan met het
bekende inspringen. Soms echter kunnen zij 't ook anders,
ja, als zij op de beurs zijn (en de berekeningen zijn niet
te lastig), dan weten ze veelal de uitkomst verwonderlijk
vlug zonder potlood en j)apier.
Hierbij komt het verschil duidelijk uit en we zouden met
de dettnieering klaar zijn, als er steeds op eene van die
twee manieren werd gerekend.
Maar de timmerman grijpt wel eens naar een plankje,
staat te rekenen, schrijft eens een getal op, om ongehinderd
eene tweede bewerking uit te voeren, schrijft dan weer een
1*