Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Auteur: Bok, J.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1893
Zaandijk: J. Heijnis Tsz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1825
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205649
Onderwerp: Wiskunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de wiskunde
Trefwoord: Hoofdrekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
bericht van de werkjes „'t Rekenen uit liet hoofd" zegt
hij: „Tn den aanvang — ik geloof, dat ieder on-
derwijzer liet mij zal toestemmen — moet er in
de lagere school alleen mi het hoofd, gerekend worden.
Blijkbaar dus wordt het aanschouwelijk rekenen door hem
hieronder begrepen, eene opvatting, die ook in de werkjes
zelve uitkomt, daar hij Dirk vraagt, hoeveel neuzen hij
heeft, Willem gebiedt twee vingers op te steken, en verder
streepjes enz. laat teekenen.
Nog even wensch ik terug te komen op het werk „De
Aard en Roeping der Volksschool", om een laatste bewijs
te leveren, hoe verschillend de schrijvers van oj)voedkun-
dige werken denken over de verdeeling van het reken-
onderwijs en liet wezen van het hoofdrekenen.
Daarin dan wordt gezegd, dat, na een paar jaren uit het
hoofd gerekend te hebben , m. a. w. gsen vertoonde of ge-
teehende, maar voorgestelde hoeveelheden ontbonden en samen-
gesteld te hebben, worden eindelijk cijfers onmisbaar. Groote
en samengestelde getallen zijn ongeschikt voor de bewer-
king alleen door voorstellen en denken. Dan volgt eene
beschouwing over het cijferen, zoodat de heer Visser, weer
in tegenstelling van bovengenoemden, het volgende voor-
stelletje niet meer uit het hoofd schijnt te lateii uitrekenen:
„Wat kost 124 M. katoen a 24 cents den M.?" Uit het
hoofd rekenende, redeneeren velen hierbij aldus: „100 M.
kost ƒ 24, 25 M. dus X ƒ 24 z=: / 6 en 24 M.
/ 6 — 25 c. of ƒ 5,76, zoodat 124 M. ƒ 29,76 kost",
waarbij de cijfers dan wel hulp bieden.
Maar niet alleen in de werken over onderwijs, ook in de
school is veel verschil in opvatting omtrent dit punt:
sommigen geven bij het hoofdrekenen de boekjes in handen