Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Auteur: Bok, J.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1893
Zaandijk: J. Heijnis Tsz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1825
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205649
Onderwerp: Wiskunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de wiskunde
Trefwoord: Hoofdrekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
op de „merkwaardige" gebroken getallen IZ^ ji 37'21 ß2'/2
en 87''2; 331/3 en 662/3, IB^/j en de vroeger opgegevene.
Verder behandele men ■ en "-/ß.
1°. Aansehouwing in echte, onechte, oneigenlijke en
gemengde breuken. 2°. Duidelijke voorstelling. 3°. Toepassing.
De bewerkingen beginnen natuurlijk weer met de herleiding.
Door aanschouwing vinden de leerlingen I/2 = ^i'i — '^t;
en 1/3 = ^/b ! raa^ir 't omgekeerde worde ook evengoed
door aanschouwing gevonden, n.1. \ en = 1/2 en
= 1/3; evenzoo = 1. Men beproeve de vereenvoudi-
ging ook met ook met % en Verklaringen hier-
omtrent blijven achterwege en zijn ook niet anders dan
regels, door inductie uit velerlei aanschouwingen gevonden.
Eerst moeten deze dus plaats gehad hebben.
De gang is natuurlijk weer precies dezelfde als bij de
getallen tot 50. Enkele uitbreidingen krijgt men door met
2/^ en als > 2 te rekenen. Zoo berekene men den prijs
van 75/e M. lint ä 12 cts. ook eens door Vj., + I3 M.
te nemen, M. wordt alzoo 1/2 M. -j- ',, M. (natuurlijk
ook 3 X ^Ik M. en i/^ M. minder dan 1 M.)
Vooral deelingen als 54 : 27; 81 : 27 naast 27 : 54 en
27 : 81. Daarna ook 78 : 4 enz.
Nu worden natuurlijk ook derden van tweeden en helften
van derden afgenomen; evenzoo zesden en vierden van
tweeden en derden, waar dit althans niet het vormen van
twaalfden noodzakelijk maakt. Allerlei handleidingen over 't
becijferend rekenen kunnen hier 't noodige licht verschaffen.