Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Auteur: Bok, J.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1893
Zaandijk: J. Heijnis Tsz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1825
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205649
Onderwerp: Wiskunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de wiskunde
Trefwoord: Hoofdrekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
makkelijke gevallen, nl. dooi- 15, 25, 21, 22, 23, 24, 11,
12, 13 eii 14. lliei-bij kunnen we 19, 18 en 17 voegen,
nl. 19 als 20 - 1 en 18 als 20 — 2 enz.
i. Deelinff door 3 door eerst 9-tallen en daarna van
O
elk negental 3 drietallen te leggen.
j. Ue getallen tot 30 : 3, beginnende met die van 1—
20, welke reeds geleerd zijn, om daarna terstond 30 in
drietallen te leggen. Hierna de tussehengetallen.
De tafel van 3 als boven.
k. Deeling door 8, als 2 minder dan 10. (Zie g.)
De tafel van 8 als liul[)middel.
l. Deeling door 4 als de helft van 8. (Leg eerst 45
centen in 4 tientallen, nu b.v. eens stapeltjes, en 5. Van
elk stapeltje van 10 twee afnemende krijgt men 4 st. van
8 en 13 of 5 st. van 8 en 5 c. over. Hiervan stapeltjes
van 4 te maken.
m. Deeling door 4, waarbij veertig- of twintigtallen in
viertallen verdeeld worden.
71. Deeling door 4 op twee manieren. Tafel van 4.
O. Deeling door 4 a!s 1 minder dan 5. Op 3 manieren.
2J. Deeling door 6 als 4 minder dan 10 en als 't 5°
deel van 30. Tafel van fi.
g. Deeling door de overige getallen boven 10. Zie h.
Dus 17 en 16 vooral. Worden de getallen boven 25 deelers,
dan hebben we eene enkelvoudige aftrekking.
r. Deeling door 7 (uitgaande van 35). Ook als 3 minder
dan 10. Tafel van 7.
De moeielijkste gevallen worden liefst lierhaald voor den
overgang tot een nieuw geval.
Combinatiën met de overige 4 hoofdbewerkingen. Voor
't goed onderscheiden der twee deelingen is 't noodig eens