Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Auteur: Bok, J.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1893
Zaandijk: J. Heijnis Tsz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1825
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205649
Onderwerp: Wiskunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de wiskunde
Trefwoord: Hoofdrekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
dig, even als met 2 X 14, 36 + 7 enz. liet hoofdrekenen
bestaat nog maar alleen in 't ontbinden en samenstellen
van voorgestelde hoeveelheden. Wil men echter deze vor-
men leeren, dan is eene afspraak met de leerlingen, dat
een vorm als 40c. : 2 beteekent twee jongens: deelen 40
cents, voldoende. Dit geldt natuurlijk voor elk ander teeken.
Waar wij in deze handleiding dergelijke vormen neerschrij-
ven, doen we dit alleen, omdat ze kort en duidelijk eene
type aangeven.
De gevallen zijn: a 40 : 2; 21 : 2.
h. 24 : 2; 46 : 2 (even aantal tienen).
c. 25 : 2: 47 : 2.
d. 20 : 2 H- 10 : 2. Twee jongens deelen de voor
hen gelegde 20 noten en daarna de door den onderwijzer
bij te voegen 10. Zij zeggen, hoeveel ze hebben, en leg-
gen alles weer neer. Dit wordt nu met dezelfde noten her-
haald en dan volgt:
e. 30 peren : 2 ; 50 H.G. : 2. (veel herhalen.)
/. Als d. 20 + 16; 20 + 12.
g. 32 : 2; 38 : 2 (als «).
h. d, e, f en g met 1 tot rest.
i. 38 : 2 = 40 : 2 — 2 : 2 De verklaring vinden
we door twee jongens 38 griffels te laten deelen. De on-
derwijzer legt er even twee bij en zegt, dat hij die straks
terug moet hebben, omdat ze die niet mee mogen deelen.
Nu liggen er vier tientallen en krijgt elke jongen er 2.
Hoe krijgt de onderwijzer zijne 2 griffels nu terug? Geeft
Dirk 2, dan moeten ze vergelijken, of ze wel evenveel hebben.
Combinatiën met optellen, aftrekken en deelen.
Eijv. Jan en Simon moeten zeven stuivers deelen.
Tader had twee kwartjes, gaf Lourens twee dubbeltjes