Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Auteur: Bok, J.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1893
Zaandijk: J. Heijnis Tsz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1825
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205649
Onderwerp: Wiskunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de wiskunde
Trefwoord: Hoofdrekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
een plaatsje voor merkwaardige getallen, als de termen onzer
schaal; verder S.S's, 662/3, SSSi/j, 125, 875, 16^3, 62V2
enz., natuurlijk in goede volgorde. De merkwaardige pro-
ducten mogen hierin niet vergeten worden en zoo kan dit
boekje, vooral wanneer de jaartallen, weinige taalregels,
natuurkundige wetten er een plaatsje in vinden, een nuttig
repetitieboekje zijn, waarin de leerling uitmuntend den weg
weet, omdat hij het zelf gemaakt heeft.
Een onzer eischen was: de opgaven behooren practisch
te zijn. De onderwijzer geve dus geene vraagstukjes als de
volgende, die we uit een werkje over 't hoofdrekenen af-
schrijven.
aj Als ik nog 2 maal zooveel geld had, als ik nu be-
zit, zou ik op 20 cent na 2 gulden rijk zijn. Weet gij
ook, hoeveel ik bezit?
bj Wanneer men bij zeker getal 12 voegt en er 3 aftrekt,
staat de som tot het verschil als 5 : 2. Welk is dat getal ?
cj Een vader telt 40 en zijn zoon tien jaar. Over hoe-
veel jaar zal de vader 3 maal zoo oud zijn als de zoon ?
dj Bepaal het kleinste getal, dat door 2 en 5 gedeeld
niets overlaat en door 9 gedeeld 8 tot rest geeft.
ej Hoeveel pooten hebben drie spreeuwen en één schaap
samen ?
// Vijfmaal zeker getal is evenveel meer dan 95, als
de helft er van meer is dan 5. Welk is dat getal?
Het voorstellingsvermogen kan hierbij ook niet werken,
evenmin als bij opgaven met '/j of ^/jj gld., of hoeveel
dagen is het 4e deel van j^ar, welke we ook vonden.
We besluiten dit hoofdstuk met eene verwijzing naar de
verdeeling der leerstof, waarbij hier en daar ophelderingen
gevoegd zijn.