Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Auteur: Bok, J.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1893
Zaandijk: J. Heijnis Tsz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1825
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205649
Onderwerp: Wiskunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de wiskunde
Trefwoord: Hoofdrekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
hielden we ons nu niet met dit en later weer met heel
wat anders op. Zoo wordt dus rustig verwijld bij een
zelfde geval en krijgt de leerling veel beter inzicht in het
samenstel onzer getallen.
Opmerking 7. Men merke op, dat zoodoende geleerd
wordt naar de formeele leertrappen:
1" de voorbereiding,
2® de aanbieding, n. 1. de verschillende aanscliouwingen
en beredeneeringen,
3® de samenvatting, n. 1. de regel in korte bewoordingen,
4" de toepassing en
de herhaling,
ïen slotte nog enkele, kleine vingerwijzingen.
Om sleur te voorkomen, vrage men zoo nu en dan andere
oplossingen, niet altijd! De leerling kan in 't laatste geval
niet zoo goed den gang in 't oog houden. Evenwel moeten
zij, die vlug klaar zijn met hun antwoord, eene andere op-
lossing zoeken, opdat ze bezig blijven. Ze mogen dan, als
ze dat meenen te moeten doen, bun antwoord op 't jiapier
schrijven, 't "Vingeropsteken kan dan achterwege blijven,
wat voor de zwakken een genot is, omdat ze daardoor nog
al eens afgeleid worden. Daarenboven geeft het nog al
eens aanleiding tot wanordelijkheden.
Opdat steeds goed het verschil in 't oog gehouden worde
tusscben cijferen en hoofdrekenen, late men zoo nu en dan
de bewerkingen ook eens becijferen ; dit is mede goed voor
't controleeren der antwoorden.
En om een zeker geraamte te geven, zooals de jaartallen
dat zijn bij het geschiedenisonderwijs, beeft het zeer veel
nut, de gevonden regels in een aanteekenboekje (notitie-
boekje) te laten opschrijven. Daarin boude men dan vooral