Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Auteur: Bok, J.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1893
Zaandijk: J. Heijnis Tsz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1825
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205649
Onderwerp: Wiskunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de wiskunde
Trefwoord: Hoofdrekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
kend worden. Een stukje papier is nu vooral sterk aan te
bevelen, omdat de onderwijzer dan gemakkelijk na schooltijd
nazien kan. Afdeeling i en c mogen geen schrijfgereedschap
gebruiken, dan misschien alleen een kladje ter gemoetko-
ming aan liet geheugen. De onderwijzer heeft twee stellen
opgaven voor zich, waarvan de eerste b.v. op het bord ge-
schreven worden, niet de geheele redactie van een vraag-
stukje, maar b.v. alleen 76 X cents, llij geve de
redactie mondeling of vrage er telkens eene van de leer-
lingen bij de mondelinge oplossing. Wil hij ook de opgave
in cijfers niet op bet bord plaatsen, dan is het toch nood-
zakelijk, dat hij zich voorbereidt door voor schooltijd de
opgaven te zoeken.
Zonder dat gezegd behoeft te worden, dat ze die opgaven
uit hoofd moeten berekenen, gaan de kinderen stilzwijgend
aan 't werk, omdat ze weten, dat dien morgen altijd uit
het hoofd wordt gerekend. Beurtelings houdt de onderwijzer
zich nu met de twee afdeelingen bezig, wat hem gemakke-
lijk valt, als bij vooraf de uitkomsten achter zijne opgaven
heeft geplaatst. Dan rest hem nog tijd genoeg voor menige
degelijke bespreking. Heeft hij zoo ruim een half uur laten
rekenen en wil bij de vraagstukjes, door afdeeling a uitge-
werkt, bespreken, dan zette hij de nu met h en c behandelde
opgaven op 't bord en late ze schriftelijk uitwerken, om
voor zijne bespreking met a tijd te hebben. Zoo is hij net
in drie kwartier klaar en kan de geheele rooster van werk-
zaamheden afgewerkt worden.
Voor 't aanleeren van nieuwe bewerkingen door voorbe-
reiding, aanbieding en samenvatting in eenen regel bebbe
de onderwijzer voor elke klasse ook een half uur voor 't
hoofdrekenen op den rooster, terwijl de andere klassen