Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Auteur: Bok, J.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1893
Zaandijk: J. Heijnis Tsz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1825
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205649
Onderwerp: Wiskunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de wiskunde
Trefwoord: Hoofdrekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
moeielijk te onthouden, dan is er niets tegen den leerlin-
gen de vrijheid te verleenen die aan te teekenen. Hij geve
dan maar stukjes papier van een paar e.M. lengte en breedte
en verleene verlof daarop een paar getallen (door den on-
derwijzer vooraf bij elk vraagstukje aan te geven !) te schrij-
ven. Eene lei is minder gewenscht èn om het daardoor
veroorzaakte geruisch, èn omdat er licht misbruik van ge-
maakt wordt. Ter controle kan de onderwijzer den naam
der leerlingen boven aan op het papiertje laten schrijven
en het na de les opvragen. Hij kan te allen tijde nagaan,
wie misbruik van vertrouwen gepleegd heeft. Op eene lei
kan zoo licht achter den rug van een' voorman wat geschre-
ven worden, wat zeker zeer ongunstig op het karakter des
kinds zal werken. Geeft men een kladje, dan komt het
niet bij 't kind op, dergelijke praktijken uit te halen, ter-
wijl dan, wanneer men in 't geheel niets laat opteekenen,
soms de toevlucht genomen wordt tot eenen natten vinger.
Men zou, om papier onnoodig te maken, ook alleen
kleine getallen kunnen geveii, maar omdat Üinke, gezonde
knapen gaarne eene pittige gymnastiek hebben, waarbij de
wangen gloeien, zouden we niet graag bovengenoemde be-
werkingen, die krachtige inspanning eischen, willen missen.
Opmerking 5. Heeft men enkele vraagstukjes ter toe-
passing gegeven, dan kan men, om den tijd beter te be-
steden door wat vlugger af te werken, ook eene rij soort-
gelijke producten op 't bord schrijven, die de kinderen
dan uit het hoofd moeten berekenen. Dit kan weer op
velerlei manieren uitgevoerd worden. Zoo kan het zonder
behulp van schrijfgereedschap behandeld worden; ook kun-
nen de uitkomsten op een blaadje ])apier geschreven worden
of de producten met de uitkomsten er achter (b.v. 125^^