Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Auteur: Bok, J.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1893
Zaandijk: J. Heijnis Tsz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1825
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205649
Onderwerp: Wiskunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de wiskunde
Trefwoord: Hoofdrekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
geen enkel ander vak kan zijn. Het volgende is telkens
een uitvloeisel van het vorige, zoodat het kind alles zelf
kan zoeken en vinden. He onderwijzer gebruike daarom
steeds den heurischtischen leervorm. IJovendien wordt hier-
door het zoeken naar het hoe en waarom eene gewoonte,
die in liet geheele onderwijs haar nut afwerpt. Maar, behalve
dat hierdoor de denkkraclit verhoogd wordt, geeft het zelf-
zoeken ook opgewektheid.
Hebben de leerlingen, behalve misschien enkelen, het ant-
woord op een opgegeven voorstelletje gevonden, dan wordt
nagegaan, of die uitkomsten goed zijn. Hierbij gebeurt het
vaak, dat dan een' vluggen leerling gevraagd wordt, de
opgave eens mondeling te bewerken, om later door een'
zwakken overgedaan te worden. Het doel hiervan is na-
tuurlijk , de geheele klasse te noodzaken den sprekenden
leerling stap voor stap te volgen in zijne redeneering en
tevens, om de zwakken zooveel mogelijk vooruit te brengen.
Uit komt me, vooral als hiervan veelvuldig gebruik gemaakt
wordt, niet goed voor. Het gevolg toch zal zijn, dat het
zwakke knaapje, dat al zoo vele malen de twijfelachtige eer
genoot, de oplossing van een' zijner klassegenooten te moeten
navertellen, zijne zwakheid gevoelt en den moed verliest,
die er in gehouden wordt, als hij eens zelfstandig optreedt,
al is liet met behulp van den onderwijzer. Uaarenboven
zullen de vluggen zich allicht boven de zwakken verheflen,
waardoor de goede geest gevaar loopt te verstikken. Zou 't ten
derde niet zeer goed mogelijk zijn, dat napraterij hierdoor be-
vorderd wordt en 't oplossen spoedig voor velen sleurwerk is?
Natuurlijk wordt hiermede niet bedoeld, dat vluggen nim-
mer eene oplossing mogen geven. Dan zouden we van den
regen in den drop komen.