Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Auteur: Bok, J.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1893
Zaandijk: J. Heijnis Tsz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1825
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205649
Onderwerp: Wiskunde: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de wiskunde
Trefwoord: Hoofdrekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in het hoofdrekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
niet klaar door rekenen, maar door stellen. Op dezen trap
van het rekenonderwijs in de lagere school wordt er dus
ook niet anders dan gecijferd of uit het hoofd gerekend.
Iloofdrekenen is dus, blijkens bet voorgaande, bet op
allerlei manieren ontbinden en samenstellen van voorge-
stelde hoeveelheden, ook met behulp van cijfers, waar de
voorstelling der hoeveeliieden alleen te lastig wordt.
Het kan schriftelijk, mondeling en alleen „in gedachten"
geschieden en moet aanschouwelijk behandeld worden.
II.
De waarde van het hoofdrekenen.
Ligt de waarde van bet cijferen vooral in het belang
voor de praktijk, het boofdrekenen moeten we eene groote
formeele waarde toekennen. Zeker, ook de praktijk is zeer
op vaardigheid in boofdrekenen gesteld, zoodat we niet
aarzelen, zoowel jongens als meisjes goed uit liet hoofd te
leeren rekenen. Komt het cijferen velen te pas in het
dagelijksch leven, het hoofdrekenen is voor een ieder van
belang. De huismoeders, de naaisters, de winkelbedienden,
kooplieden enz. hebben hiervan dagelijks gebruik te maken.
Wel brengt het als het leesonderwijs geen' grooten schat
van kennis aan, maar het is eene prettige en pittige gym-
nastiek voor den geest. Immers de gang kan bier zoo