Boekgegevens
Titel: Oefeningen bij het Leerboekje der Nederlandsche spraakkunst voor lagere scholen
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dijk, J.A. van
Uitgave: Haarlem: H.J. Otto, 1897
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 567 : 5e dr. (dl I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205618
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen bij het Leerboekje der Nederlandsche spraakkunst voor lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
zoolang ziek. dan zoude(n) het (kunnen, kennen) gebeuren,
dat het goed voor mij was nog eens in dezelfde klasse te
{blijven, bleiven). Het is evenwel te ho(())pen, dat ik niet
weder ongesteld {ivord, wordt).
•175. Mijn lieve Klaartje, {houdt, houd) steeds dit versje in
gedachten :
(Bezin, bezint) eer gij (begint, begindt)-.
Want eerst gedaan en dan bedach(/),
Heeft menigeen in leed gebrach(<).
176. De gymnastische oefeningen zijn in zeer vele scholen
en huisgezinnen te spoedig op zijde gescho(o)ve(n), deels wijl
eenige onbezonnen heethoofden die te ver gedre(e)ven (heben,
hebben), deels wijl men ze voor de fijnheid der gestalte na-
deelig (achte, achtte), maar het meest wegens de verslapping
en de weinige opgewektheid tot bewe(e)ging.
177. Bij het binnenrukken der soldaten (bevond, bevont,
bevondt) ik mij niet meer te Parijs. Hun vertrek (Jiad, hadt)
ik (nog, noch) bijgewoon(rf, dt, t). Als ik teruggekome(n) zal
wezen, hoop ik onze vrienden te (ontmoetten, ontmoeten), voor
zooverre zij niet gesneuvelde/, dt, t) zijn.
178. Karei de vijfde, die als Graaf van Holland ook Karei
de tweede genoem(t/, t, dt) (wordt, word), (iverdt, werd) in
l.öOO gebo(o)ren.
179. Jan Van Dolen (rondt, vond) gij indertijd zoo'n flin-
ken jongen. Nu, voor zijne jaren was hij zeer bij de hand.
Dat is waar. Maar gij zult toch niet ontkennen, dat hij niet
aan uwe verwachting beantwoor(rf, t) heeft; dat hij veel meer
(hadt, had) (moetten, moeten) leeren en veel beter uit
zijne oogen (kijken, keiken); de voorspoed (verblinde, ver-