Boekgegevens
Titel: Oefeningen bij het Leerboekje der Nederlandsche spraakkunst voor lagere scholen
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dijk, J.A. van
Uitgave: Haarlem: H.J. Otto, 1897
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 567 : 5e dr. (dl I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205618
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen bij het Leerboekje der Nederlandsche spraakkunst voor lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
(tmchtc, trachtte) het eens te {raden, raadden).
169. Toen moeder er aan {twefel, twijfelde), of zij wel ont-
vange(n) {had, hadt), wat haar toekwam, gaf(i) zij er den
winkelier kennis van. De(e)ze was dadelijk {bereid, bereidt)
om de zaak te onderzoeken; hij heeft den geheelen voorraad
{overwogen, overgewogen).
170. Alvorens Pieter een besluit heef(<) genome(n), heef(0
hij aan verschillende kna(/))pe menschen inlichtingen en raad
gevraag(i, d, dt) en alles zeer ernstig {overwogen, overge-
ivogen).
171. In den slag bij Nieuwpoort heeft Prins Maurits de
Spanjaarden {overgewonnen, overwonnen).
172. Het sommetje, waarvoor onze knecht zijn nieuwe pak
heeft la(a)ten ma(«)ken, is geld, dat hij door noeste vlijt
{overgewonnen, overwonnen) heeft. In zijne zoogenaamde sni(p)-
peru(M)ren heeft hij meestal iets aan de han(rf, i), dat
hem nog een stuivertje {opleverd, oplevert). Maar zoodra
slaat de klok niet. of hij is weer naarstig aan zijne gewone
bezigheden; daarom laat vader hem ook maar stilletjes be-
gaan, en heeft hij hem nooit in het doen van kleine karwei-
tjes verhinder((i, t).
173. Neen, knaapje, dat hebt gij verkeerd {aangelegen, aan-
gelegd). Altijd spe(t')lea en nooit le(e)ren, dat gaat niet. Ik
zal nu (verplicht, verpligt) we(e)zen om u verder nauwkeurig
na te gaan. Tot mijn spijt kan ik u niet op u zeiven laten
pa(s)sen, gij hebt mijn vertrouwen (misgebrtdkt, misbruikt).
[ Word, Wort, Wordt) een andere jongen, en ik (houdt, houd)
weder evenveel van u als vroeger.
174. Als het nu weder voorjaar {ux)rilt, word), {wordt, tvord)
ik in eene hoogere klasse overgeplaa(_<)s(^), ten minste wanneer
er niets tusschenbeide (kompt, komt). (Wierd, Wier) ik weder