Boekgegevens
Titel: Oefeningen bij het Leerboekje der Nederlandsche spraakkunst voor lagere scholen
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dijk, J.A. van
Uitgave: Haarlem: H.J. Otto, 1897
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 567 : 5e dr. (dl I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205618
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen bij het Leerboekje der Nederlandsche spraakkunst voor lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■17
()9. Alles viel zoo geheel anders uit, dan Marie het zich
(wakent, wakend) of (droomend, droomcnt) had(<) voorgestellen,
dt, t), dat zij meer lust gevoelde(n) om te schrei(/)en dan om
te la(r/)chen en (slechs, slechts, slechtst) met moeite hare tra(fl)-
nen tegenhiel(dt, d, t).
70. De kinderen, ziende(n) dat men met wederzijdsche
hulp het verste (kompt, komt), beloofde(n) moeder, dat zij
in het vervolg veel liever en hulpvaardiger zouden(n) (ivezen,
weezen).
71. Ofschoon de vos zijn rol meesterlijk speelde(n) en al-
les (aanwende, aanwendde^ om het eekhorentje te (verleiden,
verlijden), gelukte(?i) het hem niet, het slimme en (voorzich-
tige, voorzigtige) diertje in zijne (macht, magt) te (krijgen,
kreigen).
72. De Koningin, de jaar'ge (leeft, leef, leef)!
Zoo (klinken, klinkken) stem en snaren;
Dat God haar vreugd en voorspoed (geeft, geef, geef)
En menig tiental ja(a)ren!
Bemin(d, dt, t) (zij, is) geen vorstin als zij,
Dat zinge(n) en dat bid(d)e(n) wij.
73. Twe(e) man(n)en (hadde, hadden) in hunne jeugd
zooveel of liever zoo weinig (geleerd, geleert), dat zij het
(ambt. ambacht) van voddenraper naar den (aart, aard) (kon-
den, konde) (uitoeffenen, uitoefenen). Alle aschbak(Ä:)en, vuil-
nissen en mesthoopen (werden, werde) met zorg door hen
nagesnuflel(i, dt, d).
74. Maar (nauwelijks, naauwelijks) hadde(n) zij eenen beet in
het wrange vruchtvlees(c/i) gedaan, of den apen (werd. werden)
de mond (samen, zamen) gewrongen.
75. Neen, vriendje, uwe moeder had(i) het heusch zoover
niet mis. Wie hot geurig merg wil (genieten, gcnietten),
Ori'. T. 2