Boekgegevens
Titel: Oefeningen bij het Leerboekje der Nederlandsche spraakkunst voor lagere scholen
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dijk, J.A. van
Uitgave: Haarlem: H.J. Otto, 1897
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 567 : 5e dr. (dl I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205618
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen bij het Leerboekje der Nederlandsche spraakkunst voor lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
53. Opeens hoorde(>i) ik gerucht achter mij. Het was de
hond, die zijne schi-andere oogen {hi{d)dcnl, hi{d)dend) op
mij {gerigt, gericht) [hield, hiel, hielt) en mij aanspoorde(n)
om met hem mee te gaan. Ik volgde(n) hem. O, Hemel! Welk
schouwspel! Daar (lei, lag) mijn arme Willem, met bloe-
den(d, t) hoofd en buiten kennis.
54. Vorme(n) wij een bre(e)den kring.
Dat een ieder (zingt, zinge, zing, zing') en (springt,
springe, spring, spring'),
't Koren, dat ons (sterke, sterkt) en (voede, voedt, voed').
Gaf Gods liefde in overvloed.
Groet de maai(y)ers als zij ko(o)me(n),
En der kindren dankbaar lied
(Worden, Worde, Wordt) door den Heer vern(o)me(»i).
Die zoo mild Zijn gunst ons (hiede, biedt, bied').
En opdat met ons geheel
De arme ook in dien [zegen (deele, deelt, deel', deel),
Brenge()i) wij van onzen schat
Hem verheugd een schoof of wat!
s.-.i. van den bergii.
55. Antje heeft gisteren een geluk(A:)igen dag beleeff»?, t).
Voor de zestiende maal is zij ver(iaard, jaart). Bij leven
en welzijn (verjaart, verjaard) zij het volgende jaar voor
de zeventiende maal. Maar dit wilde(n) ik niet vertel(/)en,
(omdat, opdat) ieder van u het reeds weet. Ik heb iets
anders te zeggen. Vader heeft haar iets fraais en nut(<)igs
gekocht: eene naaimachine. Een duur verjaargeschenk! Het
kost veertig gulden.
De machine van hare tante (koste, kostte) vóór ruim drie
jaren nog honderd gulden, maar die is grooter.
Nu, Antje heeft wel iets verdien((i, dt, t). Zij heeft voor