Boekgegevens
Titel: Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Auteur: Venema, Pieter
Uitgave: Amsterdam: Martinus de Lange, 1813
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1210
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205587
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Vorige scan Volgende scanScanned page
-8 ALGEBRA

60. Iemand heeft twee Zilveren Koppen A
enB, met een Dekzel, waardig i8 Gulden:
legt men het Dekzel cp Je Kop A, zoo is die
met hetzelve tweemaal zoo veel waard als de
Kop en legt men het Dekzel op de Kop
zoo is die mei hetzelve if maal zoo veel waar-
dig als de Kop A Vraage. Na de waarde van
ieder Kop ? Antw. A is waardig 36 en B
27 Guldens.
61 Alexander Magnus eens met den Philo-
fooph Calisthenes van zyn en zyner Vrienden
ouderdom discoureerende, heeïuöMiis gefpro-
ken : Ik ben 2 Jaren ouder als Epheftion , en
Clttus is zoo oud als wy beiden, meer 4 laren.
"Waar op Calisthenes antwoorde :Uw Majefteit
brengt my hier door in de geJagte, datmyn
Vader, die 96 Jaren heeft geleefd, ftervende,
even zo oud was als gy alle drie :'zamen Vraage.
Hoe oud Alexrnder de Groote i ^ dien tvd is ge-
weest , als mede de anderen ? /4ntw Ale rander
24, Epheftion 22, en Clitus 50 Jaren.
Stel de Jaren van Epheftion gelyk x
zoo zyn de Jaren van Alexander gelyk r+z
en de Jaren van Clitus geU k zx+6
--Vs.
4X+8=96
=
4/---
ff = 2®