Boekgegevens
Titel: Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Auteur: Venema, Pieter
Uitgave: Amsterdam: Martinus de Lange, 1813
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1210
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205587
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Vorige scan Volgende scanScanned page
198 V FONDAMENT,
BYVOEGSEL.
Een kort en klaar Onderwys van *t regte en
waare Fondament der Schryf-Konst»
Het Fondament vanItaliaansch beftaat hier in dat
een ieder agt geeft op de twee Grond-letters o en «
Chebbende tot maat een gelyk zydig Vierkant) waar
uit alie de andere letteren hear oorfpronk hebben;
Zeo dat ze met regt de twee Hoofd-Ietteren mogen ge-
naamd worden. 'Wwihcigehp.éitlta/iaaHSchabc'be-
ftaat uit een regte en Ovaal-ronde ofEisgewyzeftreep.
en wat niet regt of Ovaal of Eisgewyze rond is, is ver-
werpelyk, om dat het tegen de gezonde reden aangaat.'
Dit gezag zal ik eerst bewyzen, en dan aantoonep hoe
dat veele Meefters dezer tyd tegen de welgegronde re-
den aangaan.
Het is by alle Meesters kennelyk dat een trek Ovaal
rond moet wcezen, en wat niet Ovaal rond in een trek
is, dat hetzelve dan lam enftyfftaat, nuditnioet men
zo wel van 't fchryven als van't trekken verftaan, na-
demaal het fchryven ook een trek is, maar beftaanc^e
in een kleinder beweeginge vandehand : Ergo, volgt
het dat de onderen boven-trekjens in het fchryven ook
O vaal-rond moeten zyn , dat te bewyzen waar._
Om dan tot waarfchouwingeen onderrigtinge hiervan
iets Notabels en Merkwaardigst te zeggen , zozy een
ieder wel verdagt zig hier niet te laaten misleiden van
het vreemd en ongefondeerd gevoelen veeier Meefters
dezer tyd. welke regtdraadig tegen de wel gegrond^
reddn aangaan, en maken de ondeafte en bovenfte trek
van de Letters heel fcherp, andere die daar nog byvoe-
gen tot cieraad zozy meenen en maaken de Letters on-
der heel dik, en boven zeer lely ken mager, eveneens
als