Boekgegevens
Titel: Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Auteur: Venema, Pieter
Uitgave: Amsterdam: Martinus de Lange, 1813
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1210
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205587
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Vorige scan Volgende scanScanned page
ef s TE L.KO N s T. 185
TOT BESLUIT.
I. Hoe bewyst men algemeen, dat+met—,
of—met+vermenigvul.digd, alcoos—; en-
mec— vermenigvuldigd aUoos+voortbreng ?
Antwoord aldus:
't Is eene ontegenzeggelyke waarheid, dat
.\-a~a=:o is. Nu is het tegelyk zeker dat,
mec welke grootheid men+a—a ook verme-
nigvuldige, hec Produ& altoos=:o zal zyn.
Indien ika — a = o met « vermenigvuldi-
ge, dan is de eerfte Term-^na; maar dee^e
Term moet met de volgende te zamen o uit-
maken ; dus moet dan de tweede Term, of+
« X — — na zyn. Derhalven is hetpro-
du£l van verfchillende tekens, üf+ met —, of
met H-vermenigvuldigd , altoos—. Het
eerfte dat wy moesten bewyzen.
Indien ik-J-ö — a — o mec — « vermenig-
vuldige, dan is de eerfte Term , door het voor-
gaande geval,—««; dewyl nu deeze 2 m« met
de volgende o moet uitmaken, zo moec dan
de tweede Term, of — «x , =-J-0« zyn.
Derhalve is het vermenigvuld gde van — met
-akoos-t- Het tweede dat wy moesten bewyzen»
2 Als men het getal 2 met zich zeiven ver-
menigvuldigt , dit eerfte product wederommet
zich zeiven, het tweede desgelyks, en zo ver'
M 5 vol-