Boekgegevens
Titel: Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Auteur: Venema, Pieter
Uitgave: Amsterdam: Martinus de Lange, 1813
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1210
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205587
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Vorige scan Volgende scanScanned page
of s T ÊL-KO NS T. j^g
107. Een Koopman koopt vierderlei Soor-
ten van Laken, te weeten van de Soorte A
neemt hy zo veel Stukken als hem ieder Stuk
van A Ponden Vlaams kost: van B zo veel
Stukken als hem ieder Stuk van B Ponden
Vlaams kost : van C zo veel Stukken als de
Stukken van 5 meer Pondén Vlaams beloopen
dan de Stukken van//: en kost hem ieder Stuk
van C zo veel Ponden Vlaams als een S tuk van
A en een Stuk van B te zamen, alzo dat de
j Stukken van C in alles beloopen 784 Ponden
I Vlaams ; van D heeft hy zo veel Stukken
kogt als de Stukken van Aen B te zamen Pon-
den Vlaams beloopen : en kost hem ieder Stuk
van D zo veel Ponden Vlaams als een Stuk van
B meer kost dan een Stuk van y/, welke Stuk-
ken van D beloopen 424 Ponden Vlaams: De
Vraage is hoe veel Stukken hy van ieder Soorc
gekogt heeft ? Antvf. Van A gy van B p, vait
C 56 en van D 106 Stukken.
to8. Een Koning belegert een Stad met
driehoopen Volk, als Spanjaarden, Ongaren,
Duitfchers Tot aanmoediging belooft deKoning
hen 't zamen te zullen geven 901 Ryksdaalders.
De Spanjaarden bedingenieder2Ryksdaalders>
zo zy de eerften in deBeftorming zyn: deOnga-
ren ieder 3 Ryksdaalders zo zy den eerften aan-
val doen en deDuitfchers ieder 4 Ryksdaalders
als zy de eerften zyn. Nu is het zodanig, dat
wie ook eerst den Storm begint, dat dan de an-
M a de«