Boekgegevens
Titel: Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Auteur: Venema, Pieter
Uitgave: Amsterdam: Martinus de Lange, 1813
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1210
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205587
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
150 ALGEBRA
67.' Daar zyn vyf Getallen, het eerfte Is 6
minder danhet tweede,zoveel is ook het tweede
minder dan het derde, en het derde dan het vier-
de , en zo vervolgens; en hun Somis een Ratio-
naai Q/^adraat: Fr aage\aar zodamgeGetaWen?
68. Daar zyn zes Getallen, het eerfte is g
minder dan het tweede,zo veel is ookhettweede
jninderdan hetderde en hetderdedanhetvierde.
en zo vervolgens; en hun Som is een Ratio-
tiaalQuadraat Fraagt.^^azx zodanigeGetal en?
69 Une Rationaale geduurige evenredige
te vinden, wier Som is een Rationaal Qua-
draat
Stellende voorde geduurige evenredigexx bx,
hh wierSom ïsxx+boi ■^bb=.:enRationaalQua.
draat Stellende zyn fFortel=x—c.
---V
z 0 i s «x.+hx+bb—xx - 2xc+c6
icx-^bx—cc—bb
ac+bj— ---
2C+i
Gegeeven zynde ^=2, en , zoisic=3§»
en de geduurige evenredige 6f, 4 en
haar Som 2. _
70 Drie /?ö//ö«flö/cgeduurige evenredige te
•vinden, wier middelfte vergaard by een van
de uiterfte die menwU, yoortbrengeniJö/Zo-
maalt Quadraaten,
7I;