Boekgegevens
Titel: Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Auteur: Venema, Pieter
Uitgave: Amsterdam: Martinus de Lange, 1813
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1210
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205587
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Vorige scan Volgende scanScanned page
of S T EL-K O N S T. u$
Hier uit volgt deze bewerkinge:
I 1
a a
-Afg. -Afg.
II I
Ï2 S
I
ff
——Verg.
-II 9Pl
--n
1196
13--
pi Dagen.
133. Zoo van Amjlerdam tot Dantzik?.-^^
JCjz} IVIylen , en op een tyd uit elke Stad een
Boden gaat: daarvan de een 's daags doer 8 My-
len , en de ander 's daags 7 Mylen Zoo word
gevraagd in hoe veel dagen zy malkanderen
ontmoeten zullen ? Antw- In iof§ dagen.
134. Zoo van Nturenburg tot Romen zyn
I 140 Mylen, ende op een tyd uic clice Scad
I een Bode gast: daar van de een 'sdaags doet
! 8 Mvlen, en de ander 's daags ö Mvlen. Zoo
ij word gevraagd in hoe veel dagen zy malicande-
I ren ontmoeten zullen? Antw. In lo dagen,
i'!
i 135. Twee Steden leggen van malkanderen
I j62|- Mylen ; nu gaat te gelijk uir elk een
II Bode: van welke de een dagelyks een Myl
; meer doet dan de ander Vraags. Zoo zy ten"
H a ein-