Boekgegevens
Titel: Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Auteur: Venema, Pieter
Uitgave: Amsterdam: Martinus de Lange, 1813
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1210
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205587
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Vorige scan Volgende scanScanned page
ef S TEL-KONST. 197
Wolf met den Vos tega^te nood Vraage. AI«
zy gelyk begonnen te ee'en, in hoe veel tyds
zoude zy 't voorfz. Hert kunnen opllofcken ?
Antw In i| dagen.
lao. Een Sfhip hebbendes Zeilen; kan
(voor Wind hebbende) met het grootfle zyn
Reize voldoen in 13 dagen, met het middel-
fte in 15 dagen, en met het klelnfte in ao da-
gen; zoo hy dan eens met zulken Wind vaart
met alle 3 Zeilen t'zamen Vraage. in hoe
la ge zal 'hy zyn Reize volvoeren ? Antw. In.
S dagen
121. Een Schipper zeilt met zyn drie Zeilen
van de eene Stad naar de ander in 5 dagen: en
ind en hy dat grootfle alleen hadde opgezet,
zou hy zyn Reize volvoerd hebben in la
dagen, maar het middelfte alleen gebruikt heb-
bende, hy zou die gedaan gehad hebben in
dagen Vraage 1 n hoe lange hy zyn Reize vol-
brengen zou met dat kleinfte Zeil alleen?
Antw In 20 dagen.
Stel dat hy met het kleinfte Zeil zyn reis
kon doen In x dagen.
iin 5" dagen doethy i Reis wat in x dagen,
komt fï.
in 12 dagen doet hy i Reis wat in .r dagen,
komt j^x.
in 15 dagen doetliyiReiswatinx dagen,
konii jix.
Ver-