Boekgegevens
Titel: Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Auteur: Venema, Pieter
Uitgave: Amsterdam: Martinus de Lange, 1813
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1210
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205587
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Vorige scan Volgende scanScanned page
of \S T:EL-K0NS T. 105
Derhalve zyn de waarden van x eer.e Arith-
metifche Progresfie 1, 3, 5 , 7 > 9 tot 99.
waar van de fora is 2500. Dus zyn 'erop die
Voorftel 2500 antwoorden.
De Pryzen worden bepaald uit deVergely kinge
Neemy = J , den is 2 = ir tot i.
y — 1, dan is « = ó tot i.
y = 3 , dan i.N 2 = 13 tot 1;
SiC. &c.
116. Drie Appel Wyven hebben Lamoenen
verkog op twee dagen; hec eerfte 10, het
tweede 30, en hec derde 50; te wecen: op
den eerüe cag ieder een zeker Ge^al, al ehet
Sfük voor een Frys , en op den tweeden dag de
rest: en maken wederom voor'l Stuk even-
veel; na deze Verkoopinge bevinden zy dat
ieder even veel Geld ontfangen heeft. Men
Vraagt: Hoeveel Lamoenen zy op ieder dag
verkogt hebben, ende hoe duur?
117. Een Fontein heeft 3 Kraanen : en kan
door de eerfte ledig worden in 5 uuren, door de
tweede in 6 uuren, en door de derde in 7 uuren;
zoo me; ze dan alle drie t'zamen open doet.
Vraage. In hoe langen tydzal devoorfchreeven
Fontein dan Ie :ig wordenP^ff^w- In i^g^, uuren.
Stel dat de Fontein leeg loopt in jc uuren,
r in 5 uur loopt I Fontein uit wat.-vuur,k.fA:
zegt^ in öuur loopt i Fontein uit wat. x uur,k.-Jje
/ in 7 uur lo op 11 Fo n tein uit wat. X uur,k f «
G 5 Ver-