Boekgegevens
Titel: Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Auteur: Venema, Pieter
Uitgave: Amsterdam: Martinus de Lange, 1813
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1210
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205587
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Vorige scan Volgende scanScanned page
102 ALGEBRA
veel ieder ontfangt, en daar zyn iiGezelleii.
gewtesc, datmenvindt, deelende 121 doorn. ;
11 2 Sommige Kinderen moeten een Scm-
me Guldens deelen: hec eerfte neemt het xi
van alzulke Somme, en van de rest nog een
Gulden, het tweede neemt het-fè van de rest,.
en daarenboven nog 2 Gu dens, het derde
neemt het van al dat 'er toen refteerde, en .
dan nog 3 Guldens, en alzo voorts: elk het
ri van de rest, en een Gulden meer dan de
voorgaande, tot het laatfte toe; zoo dat dan
het een zo veel Guldens Ontfangt als het ander.
Vraage Hoe veel Kinderen en Guldens dat 'er
zyn geweest .ï» Antw. 11 Kinderen en 132 Gul-
dens.
113. Een Vader ftervende, laat na eenige
Kinderen, met zeker Goed, en word bevon-
den volgers Testament, zyn Uiterfte Wille te
■wezen : dat zyn oudfte Kind zal hebben.i,ooQ ,
Guldens, met nog het vyfde Part van het res-
teere-;de; het tweede a.000 Guldens, en daar-
enboven noghe' vyfde-deel van het geen dat
'er dan nog overblyft; het Jerde 3,000 Gul-
dens, en hetvvfde-deelvanderest, enz. ieder
Kind i,coo Gu dens meer; na zodanige dee-
ling word bevonden dar ieder Kind even veel
OTitfangen heeft. Vraage. Hoe veel Kinderen
z> n 'er geweest, en hoe veel Guldens heeft ie-
der genoten? Antw, 4 Kinderen, en ieder
heeft ontfangen 4,<?oo Guldens;
1*4.