Boekgegevens
Titel: Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Auteur: Venema, Pieter
Uitgave: Amsterdam: Martinus de Lange, 1813
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1210
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205587
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een korte en klaare onderwijzing in de beginselen van de algebra of stel-konst
Vorige scan Volgende scanScanned page
ióo ALGEBRA,
en ware: daarom bidde ik u, indien u myn Ou«
derdom bewust is, my zulks gelieve te zeggen.
De Moeder antwoorde; lieve Dogter, waar 't
dat u dat mogte gelukken, gy zoud zo heel veel
niet te jong zyn: want als men't Getal uwer
Jaaren metpf vermenigvuldigt, en van 't Pro-
dudt 12aftrekt, daar zouden nogblyvengoo
Jaaren. Fraage. Hoe oud is de Dogter dan
geweest? Jntw. 32 Jaaren.
109 Ettelyke Perfoonen fchieten na eenen
Papegay; met Conditie, dat de geen dienzeaf-
fchiet zal daar mede winnen 60 c^ Vlaams min
if maal zoo veel als 'er Perfoonen zyn: welke
Somme zy t* zamen hebben ingelegd: zoo dat
ieders inleg bedraagt 7 & en 6 Vraage. iiJo«
veel Perfoonen dat 'er zyn geweest: als mede
hoe veel zy t' zamen hebben ingelegd ? Antv.
Daar zyn geweest 40 Perfoonen , die hebben
te zamen ingelegd 15 c^ Vlaams.
110 Eenige Jongmans hebben te zamen ver-
teerd 8 Guldens, daar toe betaalt elk voor zyn
Hoofd 10 maal zo veel Sta vers als 'er Jongmans
2yn. Vraage. Hoe veel Jongmans zyn'er ge-
weest, en hoe veel heeft elk betaald ' Antw,
4 Jongmans ♦ en elk heeft betaald 2 Guldens.
III. Ettelyke Gezellen hebben een Somme
Gelds te deelen j de eerfte neemt een Gulden,
en van de rest nog het ji, de tweede neemt
van de rest 2 Guldens, en van dat'er overblyft
ook liet il, de derde neemt vaa dat 'er res-
teert