Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
jongeling niet ophield met hem te sarrensprong hij
eindelijk op, greep hem aan, en gaf hem eene duch-
tige, eigenlijk dubbel verdiende afrekening. Hij werd
Yerklaagd, voorde regtbank gedaagd, en de uitspraak
was : vijftig gulden boete en twee jaren gevangenis-
straf. Wel beriep Huibert zich op eene andere regt-
bank doch dit vermeerderde slechts de kosten en
bragt geene verandering in zijn vonnis te weeg, schoon
alle weldenkende menschen getuigen moesten, dat
het spreekwoord in Huibert bewaarheid werd: die
eenen kwaden naam heeft, is reeds half gehangen.
Seht gij een^ kwaden naam, geen mensch zal u gelooven.
De straf, die gij ontvangt, gaat vaak uxo kwaad ie hoven»