Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
82 ■■
Susanna tijdig genoeg een raam om luiren put laten ma-
ken , dan zou zij thans haar kalj en haren put leide nog
bezitten."
'tWerkt dubb'le schade en ecn noodeloos gemis.
Den put te dempen, als het kalf verdronken is.
XLIX.
HET EINDE ZAL DEIV LAST DRAGEIV.
Maurits zoon , Frederik, waagde zich dikwijls zeer
roekeloos aan allerlei gevaarlijke ondernemingen. Nu
liep hij eens boven op de vorst van het huis; dan
stond hij met het hoofd op eenen paal; naderhand
liep hij op de smalle leuning van eene brug, of hij
zat op een dun takje in den top van eenen hoo-
gen boom , en wat meer zulke waagstukken mog-
ten zijn. De vader zeide dikwijls tot hem: i> Frede-
rik, Frederik! ik vrees, dat het einde nog eens den
last zal moeten dragen." Frederik stoorde zich niet
aan die vermaningen en voorspellingen zijns vaders;
doch: »de kruik gaat zoo lang.te water, tot dat zij
breekt," zegt het spreekwoord, en beide deze spreek-
woorden werden bij Frederik bewaarheid. Want eens,
toen hij bij de ketting van eene klapbrug was opge-
klauterd , waagde hij het, om over een' der balken
van de balans te loopen ; bij deed eenen misstap,
en.... viel van boven , eerst op de leuning der
brug, en daarna in het water, waaruit men zijn
half verpletterd en misvormd lijk wtjder ophaalde.
O, wilt uw leven toch zoo roekeloos niet wagen;
Want 't einde zal den last van al V verri/jle dragen.