Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
•81
XLVIII.
inj DEJIPT DEN PUT, ALS HET KALF VEEDEONKEN IS.
Susanna, eene arme iveduwe, had hij hare Meine,
armoedige woning' een groen plekje gronds liggen. Ten
einde het goede mensch eenige gezelligheid en genoegen te
verschaffen , gaf haar huurman Siegfried, een vermogend
man, aan men Susanna vele weldaden, ja zelfs grooten-
deels haar hestdan te danken had, haar een fraai withont
kalf, dat zij op het groene plekje hij haar huis konde
weide. De goede weduwe was hiermede bijzonder in haren
schik en droeg zorg voor het kalf, als menigeen naauwe-
lijks voor haar kind. Dan, niet verre van haar huis had
Susanna ook eenen openen put, waarom geen raam was,
maar waarover zij slechts eenige oude, vermolmde planken
gedekt had. Op zekeren dag, dat de arme weduwe eenige
uren ajwezig was geweest, kwam zij te huis, miste haar
kalf, en vond het, na een weinig zoekens, dood in den
put. Groot was de droeßieid der arme vrouw over dit
verlies; de tranen liepen haar over de ivangen, en deels
om hare wraakzucht te bevredigen, deels om een dergelijk
geval in de toekomst te verhoeden, ging zij dadelijk heen
en dempte den put, zonder te bedenken, dat het nadeel
er niet door vergoed werd, en zij nu ook nog de voor-
deelen van eenen besten bronput miste.
Kort daarna wierp Julius, de zoon van Siegfried, zijns
vaders kostbaren 'ivandelstaf door het 'glas. De moeder
beknorde hem over zijne onbezonnenheid, en Julius wilde
nu dadelijk den staf opbranden; doch de vader zeide: niet
alzoo, Julius ! dan zoude het u gaan, als onze buurvrouw
Susanna, dat gij den put zoudt dempen, nadat het kalf
verdronken is. Wilt gij echter menig ongeluk voorkomen,
dan moet gij vooraf de gevolgen van iets berekenen en
maatregelen nemen, om het ongeluk te verhoeden. Ilad
6